Orbit

浏览人次: 3293

学费与相关费用

台湾大学学杂费专区(实际费用以本校公告为主)
国立台湾大学106学年度学生缴费标准一览表 (106年5月23日第2950次行政会议通过) (请按此处下载)
国立台湾大学学生休、退学退费标准表(本标准表自99学年度起实施)(请按此处下载)

This is an image


This is an image
This is an image
This is an image